englishARTISTID
pilt


FELIX KUBIN on helilooja, raadiokuuldemängude autor, kuraator ja meediakunstnik. Alates kaheteistkümnendast eluaastast on ta salvestanud ja esitanud eksprerimentaalpoppi, 1990ndatel pöördus ta elektroakustilise müramuusika poole ning asutas koos Tim Buhrega grupi "Klangkrieg". Ta organiseeris kunstilisi aktsioone Dada-kommunistliku Parteiga KED, osaledes lauluansamblis "Liedertafel Margot Honecker", mis pälvis laialdast meediakajastust. Alates 1998. aastast on Kubin produtseerinud futuristlikku poppi oma sõltumatu plaadifirma "Gagarin Records" alt. Viimasel kümnendil on ta osalenud umbes kaheksakümnel rahvusvahelisel meediakunsti ning muusikaüritusel nagu Sonar, Club Transmediale, Mutek, Wien Modern jpt. 2001. aastast alates on Kubin produtseerinud raadioprogramme Saksamaa rahvusringhääligusse, komponeerinud muusikat filmidele ning kammerorkestritele ja olnud kutsutud külaliseks erinevais maailma paigus loengute ja töötubade läbiviijana. Kubini heliteoseid on avaldanud sellised plaadifirmad nagu A-Musik, Dekorder ning Wwilko.

www.felixkubin.compilt


SARAH WASHINGTON on muusik, kes ehitab endale ise instrumente, õpetaja ning kirjutav raadiokunstnik. Tema instrumentaariumi kuuluvad nii modifitseeritud elektronmänguasjad kui ka kõrgsageduslikel ja raadiolainetel töötavad seadmed. Washington mängib koos mitme erineva kollektiiviga, millest ühes, Tonic Train, uuritakse elektrooniliste ühenduste ning raadiotagasiside tundlikkust. Ta on produtseerinud sadu tunde eksperimentaalset materjali Londoni radiofoonilise kunsti jaama Resonance104,4FM, olles üheks selle asutajaliikmetest. Koos Knut Aufermanniga asutatud kultuuriraadiote võrgu Radia raames otsib Washington uusi võimalusi rahvusvaheliseks koostööks teiste sõltumatute raadiokanalitega, produtseerides saateid üllatavates ja ootamatutes kohtades. 2007. aastal tellis Tate Modern Londonis Washingtonilt radiofoonilise kunsti seeria "Hearing in Tongues" ("Kuulates keeltes").
mobile-radio.netpilt


KNUT AUFERMANN õppis Middlesex'i Ülikoolis keemiat, helitehnikat ja -kunsti ning oli aastatel 2002-2005 Londonis baseeruva radiofoonilise kunsti kanali Resonance104,4FM juhataja. Käesoleval hetkel on Aufermann Euroopas aktiivne muusiku, raadiokunstniku, kuraatori ja konsultandina. Ta viib läbi radiofoonilise kunsti töötubasid ning esineb laval, improviseerides erinevate heli tagasiside vormidega. Koos Sarah Washingtoniga töötab ta projektiga Mobile Radio, uurides alternatiivseid võimalusi kohaspetsiifiliseks raadioproduktsiooniks. Mobile Radio projekte on edastatud kaheteistkümne riigi kahekümnekaheksas raadiokanalis. Aufermann on rahvusvahelise sõltumatute kultuuriraadiote võrgu Radia üks asutajaliikmetest.
knut.klingt.org
tonictrain.klingt.orgpilt


PAUL DEVENS on Maastrichtis elav Hollandi kunstnik, kelle helitööd ja kontsertetendused uurivad heliesteetikat ja sisu, kasutades selleks DIY ehk tee-ise strateegiat, eesmärgiga saavutada heli sõltumatus ja autentsus uute vormide loomisel. Devens võtab heli aluseks kõikvõimalikke erinevad kohapetsiifilisi heliallikaid ning arvestades publiku reaktsioone ja kohalolu, taandab ta digitaalset live-töötlust kasutades heli uueks algmaterjaliks.Tema kompositsoonide väljenduslaad on varieeruv ja hõlmab stiile industriaalsest muusikast ning kaasaegsest klassikast kuni mürani. Devens on radiofoonilisi helietendusi andnud nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ning ta on pidevalt tegus kohaspetsiifiliste heliinstallatsioonide loomisel.
pauldevens.nlpilt


NEBOJŠA MILIKIC on kunstnik ja kultuuriaktivist Belgradist Serbias. Alates 1990ndate aastate keskpaigast on tema huviorbiidis olnud alternatiivne kultuuripraktika, olles seejuures nii kunstnik, organisator kui ka kuraator; autor ning kaasautor paljudele poliitiliselt ja sotsiaalselt sidusatele kunstiprojektidele ja aktsioonidele. Milikic on Belgradi Rex Kultuurikeskuse kultuuriprogrammi koordinaator ning algatanud ning organiseerinud mitmeid kõne-, kultuuri detsentraliseerimise ja demokratiseerimise programme.pilt


ANNA FRIZ on alates 1998. aastast tegelenud peamiselt helikunsti ning radiofooniliste teostega, mida ta on esitanud nii eetri vahendusel, laval ning installatsioonidena rohkem kui viieteistkümnes riigis. Ta on Toronto York'i Ülikooli Kommunikatsiooni ja Kultuuriteaduse eriala doktorant ning jagab oma aega
võrdselt Toronto ning Chicago vahel. Anna Friz kuulub New Yorkis baseeruvasse mittetulunduslikku kunstnike ühendusse free103point9, mis toetab kunstnikke, kes on peamiselt keskendunud helile kui kunstivormile.
nicelittlestatic.com


pilt


SHAWN PINCBECK
jagab oma aega koduse Edmontoni ja Tallinna vahel, kus ta on viimase 10 aasta jooksul esinenud, teinud koostööprojekte ning õpetanud erinevates ülikoolides helikunsti ja tehnoloogiat. Alustades kaheksakümnendate aastate kespaigas, on ta nüüdseks keskendunud interaktiivsetele heli- ja videoinstallatsioonidele, computer vision'ile, kaasaegsele tantsule, elektroakustilise muusika komponeerimisele ning esitamisele. Käesoleval hetkel lõpetab Pinchbeck doktorantuuri Birminghami Ülikoolis Suurbritannias ja annab loenguid Balti Filmi- ja Meediakoolis Tallinnas.
spinchbeck.com


pilt


ERKKI LUUK on kirjanik ja kunstnik (tekst, etendus, installatsioon, heli, skulptuur, maal, keskkond). Üle viiekümne erineva projekti nii Eestis kui välismaal, nii üksi kui ka grupis. Kolme raamatu autor: "0rnitoloogi pealehakkamine" (2002), " " (2005), "valitud luuletused" (2008)
lepo.it.da.ut.ee/~el


pilt


DR. ROOMET JAKAPI on filosoof, Tartu Ülikooli vanemteadur. Vabal ajal muusik. Kreatiivmootori vokalist. Teinud koostööd mitmete kollektiivide ja sooloartistidega: Luarvik Luarvik, EDASI, Lippajad, Luulur, fs, Eleonora Tikas, Tanel Paliale, Taavi Tulev. Viimasel ajal tegeleb üha enam vokaalimprovisatsiooniga ning astub üles sooloesinejana, tõlgendades teksti või selle puudumist nii- ja
naapidi.
myspace


pilt


EESTI ELEKTER on erinevaid Eesti eksperimentaalselt mõtlevaid muusikuid ühendav väike orkester. Eesti Elekter kasutab instrumentidena laia skaalat elektrilisi helitekitavaid seadmeid, seejuures ei ole kasutusel traditsioonilised muusikainstrumendid ega ka läptopid. EE Instrumentaariumi moodustavad hoopis lintmakid, ise ehitatud müramasinad, circuit bending, raadiod, mikrofonid, looperid, no-input mikserpuldid jms. "Radiaatoril" uurib Eesti Elekter raadiotehnikat.


pilt


ELEONORA TIKAS ehk eleOnora on kunstnik, kellele kõige rohkem meeldivad imelikud helid. Ta tahab leida neile koha ja võimaluse ja kuulajaid. KALLE TIKAS on muusik ja leiutaja.


pilt


RAUL KELLER on alates 2000. aastast tegelenud erinevate kaasaegse kunsti praktikatega, keskendudes kohaspetsiifilistele heliinstallatsioonidele, performance'le, tee-ise-kultuurile, video- ja radiofoonilisele kunstile. 2002. aastal kaitses ta oma magistriväitekirja raadiokunsti performance'ga Projekt Unison "Segaja / Jammer", koos õppevideoga mikroraadio valmistamisest "Raadio...see on imelihtne!?". Kohaliku raadioleviga on toimunud mitmed näitused Eestis ning kontsertesinemised LokaalRaadio koosseisus. Ta on võtnud osa radiofoonilise kunsti programmidest Eestis, Prantsusmaal ja Hollandis ning on üheks raadiokunstifestivali "Radiaator" kuraatoritest. Keller on kohalikku eksperimenteerivat ning sõltumatut kultuuri toetava ja arendava Muusika ja Kunsti Dünaamilise Koondise (MKDK) asutajaliige.
MKDK Records


pilt


KATRIN ESSENSON on vaba(kutseline) koreograaf, etendaja ja produtsent. Enam tuntud kui sooloartist ja eksperimentalist. Viimasel ajal aina rohkem eri kunstiliikide vahelisel eikellegimaal liiklevat Essensoni huvitab liikuv keskkond - olgu see siis teater, tants, muusika, performance, raadio või veel mõni muu kunstivaldkond. Talle meeldivad kunsti äärealad. Artistlikust vaatenurgast võib öelda, et raadio on tema jaoks visuaalne nähtus. Kuigi treenitud kui koreograaf-tantsija keskendub konkreetsemalt oma raadiotegevustes helikeskkonnale ja tekstile, süvenedes aina enam kommunikatsiooni ja infovahetuse peensustesse. Essenson on üks raadiokunstifestivali "Radiaator" kuraatoritest; osalenud oma etendustega lisaks kohalikule skeenele erinevatel festivalidel Euroopas ja mujal maailmas.


pilt


LOKAALRAADIO on Rauli ja Katrini poolt algatatud radiofoonilise kunsti jaam ja eksperimentaalne muusikaline kooslus, mis uurib keskkonda enda ümber ja kajastab seda laval ning läbi raadioeetri.Built with Indexhibit